Biografie

 

N: 28 octombrie 1926, Blaj
Pictor, grafician, artist decorator
Cadru didactic al Institutului de Arte Plastice
„Ion Andreescu”, Cluj-Napoca (1954-1990)
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici, filiala Cluj
Distins cu ordinul „Meritul Cultural” cl. V (1968)
Lucrări în colecţii muzeale (Cluj, Bistriţa, Bucureşti) şi
particulare din ţară şi străinătate
D: 31 Mai 1990, Cluj-Napoca

Studii

Şcoala de aplicaţie de pe langă Şcoala Normală, Blaj (1933-1937)
Liceul teoretic „Sf Vasile”, Blaj (1938-1945)
Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca (1948-1954)
Academia Belle Arte – Pietro Vanucci, Perugia, Italia (specializare, 1965)

Activitate didactică

Profesează în cadrul Catedrei de Artă Decorativă, Secţia Textile (1954-1990)
Şef de laborator (1954-1957), asistent (1957-1962), lector (1962-1972), conferenţiar (1972-1990)
Şef de catedră (1972-1976), decan (1976-1980), rector (1989-1990)
Predă cursuri de Desen, Pictură, Studiul culorii, Compoziţie, Decorativă generală, Gramatica formei
Participă cu studenţii institutului la importante manifestări artistice locale şi internaţionale

Activitate Ştiinţifică

Membru în Comitetul de conducere al Fondului Plastic, Fililala Cluj (1961-1969 )
Membru în comisiile de repartizare, jurizare, omologare, evaluare şi organizare de expoziţii (1959-1982)
Membru al Consiliului profesoral şi secretar ştiinţific al acestuia (1968-1976 )
Membru al Consiliului stiinţific al bibliotecii institutului (1972)
Membru în comisia concursului de admitere şi a examenului de stat
Organizează expoziţii cu ocazia Festivalurilor de artă ale studenţilor în ţară şi străinatate
Indrumător ştiinţific pentru activităţi de perfecţionare a cadrelor didactice

Specializări, Documentări, Schimburi de experienţă

1965 – Academia de Belle Arte „Pietro Vannucci”, Perugia, Italia
1970 – Dresda, RDG – Schimb de relaţii culturale
1974 – Offenbach am Main, RFG – Schimb de experienţă şi relaţii culturale între institutele de artă
1977 – Dresda, RDG – „Zilele tinerilor artişti români în RDG” – organizarea expoziţiei studenţilor
1978 – Praga, Cehoslovacia

Activitate artistică

Debut expoziţional: Regionala clujeană de artă (1953)
6 expoziţii personale la Cluj şi Botoşani (1970-1980)
Participă frecvent la expoziţii regionale, judeţene şi republicane cu lucrări de pictură şi artă decorativă
Participă la expoziţii de grup, la Cluj, Bucureşti, Bistriţa, Aiud, Dej, Petroşani, Hunedoara, Timişoara
Lucrări de artă monumentală: compoziţie figurativă de tapiserie „Tinereţe” (1963) şi fresca intitulată
„Schimbul de generaţii” (împreună cu Ana Lupaş şi Z. Andrassy, 1961) (Complexul de cămine studenţeşti B.P.Haşdeu, Cluj-Napoca)
Desenele şi picturile sale sunt reproduse adesea de revistele Tribuna şi Utunk

Expoziţii personale

1970 – Galeria mare a UAP, Cluj-Napoca – 35 lucrări în acuarelă şi tempera.
1975 – Galeria mare a UAP, Cluj-Napoca – 76 lucrări în acuarelă şi tempera.
1976 – Galeria Filo, Cluj-Napoca – lucrări în acuarelă şi tempera
1978 – Muzeul Judeţean, Botoşani -10 lucrări în acuarelă.
1978 – Galeria Universităţii, Casa Universitarilor, Cluj-Napoca – lucrări în acuarelă.
1980 – Galeria mică a UAP, Cluj-Napoca – lucrări în acuarelă.

Expoziţii judeţene şi republicane

1953-1957, 1959, 1961-1969 – Expoziţia Regională de Artă Plastică, Cluj-Napoca
1967 – Expoziţia Regională de Artă Decorativă şi Aplicată, Cluj-Napoca
1968, 1983 – Expoziţia Interjudeţeană de Artă Plastică, Cluj-Napoca
1969-1974, 1977, 1978, 1980, 1983 – Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică, Cluj-Napoca
1969 – Expoziţia Judeţeană de Pictură, Cluj-Napoca
1969, 1972 – Expoziţia Judeţeană de Grafică, Cluj-Napoca
1972 – Expoziţia Judeţeană de Artă Decorativă, Cluj-Napoca
1973 – Expoziţia Judeţeană de Grafică şi Sculptură, Cluj-Napoca
1976 – Anuala Clujeană de pictură şi sculptură, Cluj-Napoca
1988 – Expoziţia Clujeană de Artă Plastică, Bucureşti
1954, 1970, 1983, 1984 – Expoziţia Republicană de Grafică, Bucureşti

Expoziţii de grup şi festive

1956 – Expoziţia de grup cu V. Crişan, L. Florean, N. Bălaş, M. Rusu – Cluj-Napoca
1957 – Expoziţie de grup, Petroşani
1958-1961, 1965, 1966, 1969, 1971, 1973, 1974 – Expoziţii de grup, Cluj-Napoca
1965 – Expoziţie de grup, Hunedoara şi Aiud
1965, 1966, 1969 – Expoziţii regionale festive de Artă Plastică şi Decorativă, Cluj-Napoca
1969 – Expoziţie de grup, Bistriţa
1970 – Expoziţia de grup cu Mircea Vremir, Cluj-Napoca
1970 – Expoziţia Filialei UAP Cluj, Bucureşti
1974 – Expoziţia festivă de Artă Plastică, Dej
1977, 1983, 1984 – Expoziţii festive de Artă Plastică, Cluj-Napoca
1980 – Expoziţii de grup, Timişoara şi Galaţi
1984, 1985 – Expoziţii UAP de grup, Cluj-Napoca
1985, 1988 – Expozitia Cadrelor Didactice, Muzeul de artă, Cluj-Napoca